Sąrašai

Pateikiant tekstinę informaciją, dažnai prireikia sąrašų. Informaciją lengviau suprasti ir įsiminti, kai sąrašai suženklinami ar sunumeruojami.

Norėdami tinklalapyje tekstą užrašyti ženklinamuoju sąrašu, naudokite gairę <ul>. Sąrašo ženklinimo stilių nurodykite gairės <ul> atributu type.

Gairė su atributu Ženklinimo stilius
<ul type=“disc“> Skritulys
<ul type=“circle“> Tuščiaviduris apskritimas
<ul type=“square“> Pilnaviduris kvadratas

Gairę <ol> su atributu type naudokite numeruojamajam sąrašui užrašyti:

Gairė su atributu Pavyzdys
<ol type=“1″> 1
2
3
<ol type=“A“> A
B
C
<ol type=“I“> I
II
III

Pavyzdys, kaip sukurti ženklinamąjį sąrašą:

si_sistema

<html>
<head>
  <title>Matavimo vienetai</title>
</head> 
<body>
  <h3>Pagrindiniai SI sistemos matavimo vienetai:</h3>
  <ul type="square">
   <li> Metras, 1 m, ilgis </li>
   <li> Kilogramas, 1 kg, svoris </li>
   <li> Sekundė, 1 s, laikas </li>
   <li> Amperas, 1 A, srovės stipris </li>
   <li> Kelvinas, 1 K, temperatūra </li>
   <li> Kandela, 1 cd, šviesos stipris </li>
   <li> Molis, 1 mol, medžiagos kiekis </li>
  </ul>
</body>
</html>

Leave a comment

Your email address will not be published.


*