Filmukas

Pasirinkite temą ir ta tema sukurkite video filmuką.

  1. Filmuko trukmė 1:30 – -2:00 minučių.
  2. Pirmame kadre – filmuko pavadinimas.
  3. Filmuke turi būti 15-20 nuotraukų.
  4. Bent 10 nuotraukų rodomos su tekstu.
  5. Naudokite nuotraukų pasikeitimo efektus.
  6. Paskutiniame kadre – autoriaus vardas ir pavardė.
  7. Darbą išsaugokite ir atsiųskite nuorodą

Pavyzdys

Leave a comment

Your email address will not be published.


*