Namų darbai II g

Tiesiniai algoritmai

  • Vieno kvadratinio kartono lakšto kraštinė a (metrais), o kito – 3 kartus didesnė. Apskaičiuokite, kiek antro lakšto plotas didesnis už pirmo.  Pasitikrinkite. Kai a = 2, turite gauti: antro lakšto plotas didesnis 32 kv.m.
  • Apskaičiuokite valties greitį v, kai duotas nuplauktas kelias S ir laikas t.  Pasitikrinkite. Kai S = 21 km, t = 3 h, tai valties greitis v = 4 km/h.
  • Skritulio spindulys r (centimetrais). Apskaičiuoti skritulio plotą S. (pi = 3.14)
    Pasitikrinkite. Kai r = 3, S = 28.26 kv. cm.
  • Tėtis nutarė pasistatyti garažą, kurio plotis a (metrais), ilgis 2,5 karto ilgesnis, aukštis  b (metrais). Kiek prisireiks plytų garažo statybai, jei vienam kvadratiniam metrui reikia x plytų, o priekinė siena bus nemūrijama, ten bus garažo vartai. Pasitikrinkite. Kai a = 2, b = 2, x = 40, gausime, kad reiks sumūryti 24 kv. m. sieną, jos statybai plytų reikės 960 vnt.

Šakotieji algoritmai

  • Laikrodis rodo h valandų ir min minučių. kokį laiką jis rodys praėjus n valandų?
  • Duoti penki skaičiai. rasti mažiausią.
  • Duoti trys skaičiai. Rasti, keli iš jų yra didesni nei nurodytas skaičius m.
  • Duoti keturi skaičiai. Rasti keli iš jų didesni nei visų tų skaičių vidurkis.