Rašyklė

  TEMA  Vadov.  Psl.  Failai
1 Kartojimas.
Šriftas, jo stiliai, efektai.
Pastraipos ir jų formatavimas.
Grafinės figūros, jų braižymas ir grupavimas. Grafinių figūrų išdėstymas tekste.
Formulės.
PK I d 110 – 115 Antanas Baranauskas
Pastraipa_užduotis
Pastraipa_tekstas
Grafinės  figuros
WSD1 figūros ir formulės
2 Kartojimas.
Ženklintasis ir numeruotasis sąrašai.
    1-sąrašas_kartojimas
126-psl-geometrija
3 Teksto pastraipų automatinis numeravimas arba ženklinimas, kelių lygių sąrašų sudarymas. Numeravimo stiliaus, numerio (simbolio) lygiavimo, teksto eilučių įtraukos, lygio keitimas.     Struktūrinis_sąrašas_užduotis
Struktūrinis_sąrašas_tekstas
Praktika. Struktūriniai sąrašai
wkd1 struktūriniai sąrašai ir grafiniai objektai
4 Teksto išdėstymas skiltimis.  Teksto išdėstymo/vaizdavimo keliomis skiltimis pranašumai.     Skiltys. Vytautas Kernagis
5 Teksto dviem, trimis lygiomis/skirtingomis skiltimis išdėstymas, tikslaus skilčių pločio, tarpų tarp skilčių pločio, skilčių ilgio nustatymas.  IT VBE  28-32 Meno šakos
Kas gyvenime svarbiausia
Nepilnamečių auklėjimas
Biografijos
Šuolis iš kosmoso
Paryžius
Ekologinės problemos
6 Kontrolinis darbas      
7 Tabuliavimo paskirtis.
Tabuliavimo žingsnis, tabuliavimo žymės, jų naudojimo galimybės. Kairinė, dešininė, centrinė ir trupmenos tabuliavimo žymės.
PK I d 121-125  
8  IT VBE  26-27 Atmintukų sąrašas
Planetos
Anketa
Laisvojo kritimo pagreitis
9 Spaudinio maketavimas naudojant skirtingas tabuliavimo žymes. Praktinės užduotys.     WSD3 tabuliatoriai tekstas
10 Puslapinės antraštės ir poraštės formavimas. Skirtingų puslapinių antraščių ir poraščių (lyginiuose/ne­lyginiuose puslapiuose, pirmame puslapyje, pavieniuose puslapiuose) formavimas, jose įvairios informacijos išdėstymas. IT VBE  36-39 Informacine_visuomenė
Morella
Pasakos
Pasakėčios
11 Lentelės. Duomenų vaizdavimas lentele. Kelių eilučių ir stulpelių lentelės sudarymas, rėmelių parinkimas. Langelių suliejimas, perskyrimas.  PK I d.   134-140 1_psl_139
2_psl_139
4 psl. 140
12 Sudėtingos struktūros lentelės sudarymas, tikslus  lentelės, stulpelio pločio, eilutės aukščio, lentelės langelio paraščių nustatymas, lentelės formatavimas naudojantis automatinėmis priemonėmis. IT VBE 33-36  CV šablonas
13 Lentelės konvertavimas į tekstą ir atvirkščiai. Lentelės perskyrimas.  Kelių lentelių sujungimas
Lentelės duomenų rikiavimas didėjančiai ir mažėjančiai pagal 1–3 raktus.
 PK I d.  140-142 6_psl_141  7_psl_141
10_psl_142  Apskaita 1
WSD4 lentelė failas   WSD4 ats
14 Stiliai. Dokumente esamų numatytų simbolio ir pastraipos stilių naudojimas, jų modifikavimas. Naujų simbolio ir pastraipos stilių kūrimas, jų taikymas rengiamame dokumente.  IT VBE  11-14 Archimedas
Stiliai_gimnazija
Pastraipų stiliai užduotys
Kompiuterių istorija
Matematikos užduotys
15 Automatinis turinys IT VBE  15-16  
16 Puslapinės antraštės IT VBE  8-10  Pasakėčios
17 Dalykinė rodyklė, objektų numeravimas, nuorodos IT VBE 16-25 Kūrybinė užduotis

Atsiskaitymo darbai

Pamokose naudojami vadovėliai:

  1. „Pasaulis kompiuteryje. Informacinės technologijos XI-XII klasėms  I dalis“. Alvida Lodzienė, Ieva Mackevič (PK I d)
  2. „Pasaulis kompiuteryje. Informacinės technologijos XI-XII klasėms  II dalis“ Alvida Lodzienė, Ieva Mackevič (PK II d)
    Elektroninį vadovėlį rasite čia
  3. „Informacinių technologijų valstybiniam brandos egzaminui. Užduočių pavyzdžiai pagal atnaujintą egzaminų programą“. J.Blonskis, V.Bukšnaitis, R.Burbaitė ir kt., TEV, 2013 (IT VBE) (užduočių failai)