Skaičiuoklė

SKAITINĖS INFORMACIJOS APDOROJIMAS SKAIČIUOKLE

Langelių koordinatės. Formulės ir funkcijos. Skaičių formatai   1_uzd 

2_uzduotis

Koordinačių tipai. Santykinės, absoliučiosios ir mišriosios koordinatės   1_uzd
Procentų skaičiavimas   1_uzd
Sąlyginė funkcija  IF   1_uzd,  2_uzd, SD1_1, SD1_2, KD1, KD1p
Duomenų rikiavimas ir filtravimas.   1_rikiavimas, 2_rikiavimas, 3_rikiavimas, 4_rikiavimas, 5_rikiavimas, SD1, SD2
Funkcijų grafikai   73_81 užduotys
Sumos ir kiekio skaičiavimas. Funkcijos COUNT, COUNTA, COUNTIF, SUM, AVERAGE, SUMIF   1_suma_kiekis,  2_psl_42,
SD2_1,  SD2_2
Rošiamės KD2   1_uzd,  2_uzd, 3_uzd
Loginės funkcijos   OR, AND, NOT
Skaičių apvalinimas. Funkcijos ROUND ir TRUNC   1_psl_42
SD_4_psl_54
Sudėtingesni sąlyginės funkcijos taikymo atvejai  PK I d 44-50 psl. teorija_psl_44
3_psl_46,
4_psl_47
Trigonometrinių funkcijų grafikai  PK I d 51-56 psl. teorija_psl_51
praktika
4_psl_54
Spindulinė diagrama PK I d 57 psl. 57_62_vaizdingos diagramos
4_5_psl_64
6_ps_64
7_psl_65
8_psl_66
Dviejų reikšmių ašių diagrama PK I d 58 psl.
Diagrama, kai viena duomenų seka vaizduojama kitaip, nei kitos. PK I d 59 psl.
Skritulinės diagramos dalies skritulinė diagrama. Skritulinės diagramos dalies histograma PK I d 60-62 psl. EKD4 vaizd. diagramos
Skaičiuojame laiką. Funkcijos DATE, TODAY, DATEIF   1_uzd, 2_uzd Datos funkcijos_3

Atsiskaitymo darbai

Pamokose naudojami vadovėliai:

„Pasaulis kompiuteryje. Informacinės technologijos XI-XII klasėms  I dalis“. Alvida Lodzienė, Ieva Mackevič (PK I d)

Elektroninį vadovėlį rasite čia

„Informacinių technologijų valstybiniam brandos egzaminui. Užduočių pavyzdžiai pagal atnaujintą egzaminų programą“. J.Blonskis, V.Bukšnaitis, R.Burbaitė ir kt., TEV, 2013 (IT VBE