Trigonometrinės funkcijos ir jų grafikai

Skaičiuokle parenkite duomenų lentelę, ir nubraižykite šių trigonometrinių funkcijų grafikus.

y = sin x,  y= – cos x,
y = |cos x|, y = – |cos x|,
y = cos2 x, y = cos 2x
y = 2 sin x

Darbas turi kuo labiau atitikti pavyzdį:

trigonometrinių funkcijų grafikai